مشروح اخبار

راه اندازی سامانه مودیان تا ۲۰ تیر

راه اندازی سامانه مودیان تا ۲۰ تیر

وزیر اقتصاد:آزمایش‌های سامانه در پایانه‌های فروشگاهی بدون خطر و با امنیت کامل انجام شد و امیدواریم تا ۲۰ تیرماه یعنی هفته امور مالیاتی این سامانه را ب...

© 2018 Aflak News Agency (www.entekhabemrooz.ir). All rights reserved