پنجشنبه ۰۴ مرداد, ۱۴۰۳

آرمنامنام کارخانهقیمت نمایندگی (تومان)قیمت بازار(تومان)
irankhodroدنا پلاس ایران خودرو-۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
irankhodroکوئیک دنده ایRایران خودرو-۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
irankhodroتندر90 پلاس اتوماتیکایران خودرو-۴,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
irankhodroهایماS7ایران خودرو-۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
irankhodroسمند سورنایران خودرو-۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
irankhodroسمند ال ایکسایران خودرو-۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
irankhodroپژو 206 وی8ایران خودرو-۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
irankhodroپژو 207i اتوماتیکایران خودرو-۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
irankhodroپژو 207i دستیایران خودرو-۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
irankhodroپژو پارس lxایران خودرو-۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
irankhodroپراید X131سـایپـا -۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
irankhodroپراید X132سـایپـا -۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

© 2018 Aflak News Agency (www.entekhabemrooz.ir). All rights reserved